Biografija

/Biografija
Biografija2017-01-15T19:55:37+00:00

Olivera Milutinović je stekla zvanje diplomirani psiholog na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Poseduje nacionalni sertifikat psihološkog savetnika.

U okviru OLI psihodinamskog integrativnog pravca stekla je zvanje OLI psihoterapeuta, trenutno ima status psihoterapeuta pod supervizijom. U okviru istog terapijskog modaliteta stekla je zvanje trenera emocionalnih kompetencija. Poseduje sertifikat za samostalni rad sa ALFA (Άλφα – analiza ličnosti, fantazija i asocijacija) i KEG (Keys to Emotional growth) karticama ― projektivnim psihoterapijskim tehnikama.

Pored navedenog, završila je i brojne obuke i seminare u okviru GIZ-ovog projekta koji se odnosi na profesionalnu orijentaciju i karijerno vođenje, te stekla veštine u radu sa mladima koji se nalaze pred izborom svoje životne profesije.

U oblasti inkluzivnog obrazovanja, stekla je zvanje trenera, u okviru posebne metodologije vršnjačke podrške u radu sa decom sa smetnjama u razvoju (Inclusive Solutions, Velika Britanija).

Olivera poseduje višegodišnje iskustvo u savetodavnom radu sa decom osnovnoškolskog uzrasta (uz saradnju sa roditeljima), adolescentima, odraslima, a kreirala je i održala brojne radionice sa grupama dece, kao i sa grupama odraslih.

Zakažite savetovanje na: 064/5859164 ili olivera.milutinovic@psihokret.com.