Olivera Milutinović je stekla zvanje diplomirani psiholog na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Poseduje nacionalni sertifikat psihološkog savetnika.

U okviru OLI psihodinamskog integrativnog pravca stekla je zvanje OLI psihoterapeuta, trenutno ima status psihoterapeuta pod supervizijom. U okviru istog terapijskog modaliteta stekla je zvanje trenera emocionalnih kompetencija. Poseduje sertifikat za samostalni rad sa ALFA (Άλφα – analiza ličnosti, fantazija i asocijacija) i KEG (Keys to Emotional growth) karticama ― projektivnim psihoterapijskim tehnikama.

Pored navedenog, završila je i obuku za još jednu psihoterapijsku metodu – EMDR, i specijalizovala se za rad sa klijentima sa traumama.

Olivera poseduje višegodišnje iskustvo u individualnom savetodavnom radu, a kreirala je i održala brojne radionice sa grupama dece, kao i grupama odraslih. Bavi se rešavanjem različitih psiholoških poteškoća i pomaže klijentima da prevaziđu lične, životne ili partnerske krize.

Zakažite savetovanje na: 064/5859164 ili olivera.milutinovic@psihokret.com.

“Smatram da je odnos između terapeuta i klijenta ono što zapravo omogućuje klijentu da se osnaži i napravi željene promene. U skladu sa tim, moje je mišljenje da je važno da se klijent i terapeut “nađu” kao ličnosti, da jedno drugom odgovaraju, po principu po kome biramo prijatelje ili druge ljude u životu. Kada se nađu odgovarajuće ličnosti, i uspostavi dobar odnos (empatija, poverenje, poštovanje, razumevanje, briga), onda je to savršena osnova na kojoj terapeut može da ponudi svoja znanja, tehnike, interpretacije, koje klijent može sa poverenjem da prihvati, a ponekad i proceni da nisu odgovarajuće i zatraži adekvatnije.

Bez obzira na specifičnost odnosa terapeut-klijent, i u ovom odnosu kao i u svakom drugom, i terapeut može mnogo toga da dobije i nauči. Psihoterapijski proces je uvek obostrano obogaćujući.