Facijalna ekspresija emocija

Prilikom komunikacije jednih sa drugima, pored svega onoga što verbalizujemo, postoji i onaj neverbalni deo komunikacije kojim se itekako mnogo poruka može poslati. Svaki deo naših tela šalje svoje poruke: facijalna ekspresija (pokreti lica), usmeravanje pogleda, pokreti pojedinih delova tela (posebno ruku, nogu, trupa i glave), držanje tela u celini. Nekada neverbalne poruke prate verbalne [...]